ГРОБЉЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

У улици Иве Лоле Рибара налази се Каменичко (православно и католичко) гробље. То су два гробља на истој парцели, раздвојена главном стазом. Каменичани су вероватно раније имали гробља у старом селу у Малој Каменици, у селу из времена турске владавине. На основу сачуваних споменика сматра се да је садашње гробље настало у 18. веку. На овом гробљу, тачније речено, у православном делу гробља, сахрањени су Јован Јовановић Змај (1833-1904), лекар и познати песник и Новак Радонић (1826-1890), сликар. Површина гробља је 4,5 хектара.

Према подацима, на овом гробљу је од 1991. године до данас сахрањено око 3000 умрлих.

Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica

Корисне информације

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса гробља

Сремска Каменица Иве Лоле Рибара

ЛОКАЦИЈА