CINTORÍN V SRIEMSKEJ KAMENICI

Na ulici Ive Lolu Ribara sa nachádza Kamenický (pravoslávny a katolícky) cintorín. Sú to dva cintoríny na jednom pozemku, oddelené hlavnou cestou. Kameničania mali pravdepodobne cintoríny v starej dedine v Malej Kamenici, v dedine z čias tureckej nadvlády. Na základe zachovaných pamiatok sa predpokladá, že súčasný cintorín vznikol v 18. storočí. Na tomto cintoríne, resp. v pravoslávnej časti cintorína, boli pochovaní lekár a známy básnik Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904) a maliar Novak Radonić (1826-1890). Rozloha cintorína je 4,5 hektára.

Podľa údajov od roku 1991 dodnes bolo na tomto cintoríne pochovaných okolo 3000 zosnulých.

Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica
Sremska Kamenica

Pracovný čas

CiNTORÍNY 07:00-15:00

Telefónne číslo

Obsluha vonkajších cintorínov 021/6339-702

Adresa cintorína

Kamenický Ive Lolu Ribara