JEVREJSKO GROBLJE

Jevrejsko groblje se nalazi u ulici Doža Đerđa. Nastalo je početkom 19. veka, a stavljeno je van upotrebe 1974. godine da bi se nakon 10 godina ponovo otvorilo za sahranjivanje. Groblje je površine 1,5 hektara.

Pre ovog groblja, u Novom Sadu su postojala dva jevrejska groblja. Prvo groblje se nalazilo na uglu Bulevara Mihajla Pupina i ulice Kralja Aleksandra. Ovo groblje je nastalo 1717, a ugašeno je 1749. godine. Posle toga Jevreji su sahranjivani na groblju u ulici Alekse Šantića, od prošlog veka u ulici Doža Đerđa. Na groblju ima porodičnih spomenika posebne umetničke i arhitektonske vrednosti. Tu se nalazi i veoma vredan spomenik žrtvama fašističkog terora. Jevrejsko groblje je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prema podacima od 1962. godine do 1974. godine sahranjeno je 65 umrlih i od ponovnog otvaranja 1994. godine do danas sahranjeno je 49 umrlih ( ukupno 114).

Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Doža Đerđa