ŽIDOVSKÝ CINTORÍN

Židovský cintorín sa nachádza na Ulici Dózsa Györgyho. Bol vytvorený na začiatku 19. storočia a v roku 1974 bol vyradený z používania, aby bol po 10 rokoch znovu otvorený na pochovávanie. Cintorín má rozlohu 1,5 hektára.

Pred týmto cintorínom boli v Novom Sade dva židovské cintoríny. Prvý cintorín sa nachádzal na rohu Bulváru Mihajla Pupina a Ulice Kralja Aleksandra. Tento cintorín bol založený v roku 1717 a zatvorený v roku 1749. Potom boli Židia pochovávaní na cintoríne na Ulici Aleksu Šantića a od minulého storočia na Ulici Dózsa Györgyho. Na cintoríne sa nachádzajú rodinné pamiatky mimoriadnej umeleckej a architektonickej hodnoty. Je tu aj veľmi cenný pamätník obetiam fašistického teroru. Židovský cintorín je pod ochranou Ústavu ochrany kultúrnych pamiatok.

Podľa údajov bolo od roku 1962 do roku 1974 pochovaných 65 zosnulých a od znovuotvorenia v roku 1994 až dodnes je pochovaných 49 zosnulých (spolu 114).

Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje

Pracovný čas

CiNTORÍNY 07:00-15:00

Telefónne číslo

Obsluha vonkajších cintorínov 021/6339-702

Adresa cintorína

Nový Sad Dózsa Györgyho