ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ

Јеврејско гробље се налази у улици Дожа Ђерђа. Настало је почетком 19. века, а стављено је ван употребе 1974. године да би се након 10 година поново отворило за сахрањивање. Гробље је површине 1,5 хектара.

Пре овог гробља, у Новом Саду су постојала два јеврејска гробља. Прво гробље се налазило на углу Булевара Михајла Пупина и улице Краља Александра. Ово гробље је настало 1717, а угашено је 1749. године. После тога Јевреји су сахрањивани на гробљу у улици Алексе Шантића, од прошлог века у улици Дожа Ђерђа. На гробљу има породичних споменика посебне уметничке и архитектонске вредности. Ту се налази и веома вредан споменик жртвама фашистичког терора. Јеврејско гробље је под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Према подацима од 1962. године до 1974. године сахрањено је 65 умрлих и од поновног отварања 1994. године до данас сахрањено је 49 умрлих ( укупно 114).

Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje
Jevrejsko groblje

Корисне информације

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса гробља

Нови Сад Дожа Ђерђа