НЕМАЧКО ГРОБЉЕ

На комплексу Католичког гробља у Новом Саду које се налази на потесу Футошке улице и Улице Војводе Книћанина, налази се и Немачко гробље. На овом гробљу налази се заједничка гробница у којој почивају посмртни остаци 33 немачка војника. Према Програму ревитализације свих старих гробаља о којима брине ЈКП „Лисје“, 2007. године реализовани су радови на уређењу овог гробља под надзором Завода за заштиту споменика културе. На овом гробљу се не обавља сахрањивање.

Nemačko groblje

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса гробља

Нови Сад Војводе Книћанина