Услуге

Похрана пепела

ПОЛАГАЊЕ УРНЕ У ГРОБНО МЕСТО

Поступак се изводи на исти начин као код редовног сахрањивања, с тим што се уместо сандука на колицима вози урна са посмртним остацима, тако да нема активности затварања сандука и спуштања сандука у гробно место.

ПОЛАГАЊЕ УРНЕ У РОЗАРИЈУМ ИЛИ КОЛУМБАРИЈУМ

Полагање урне у розаријум или колумбаријум се може обавити на два начина:
Први начин је да се обред обави у сали опроштаја и тада се поступак изводи на исти начин као код редовног сахрањивања, с тим да се урна (уместо сандука) са посмртним остацима на колицима вози до розаријума или колумбаријума. При полагању урне у розаријум односно колумбаријум, урна се одлаже у претходно припремљену касету која се затим затвара плочом.
Други начин је да се обред обави на месту полагања урне (испред розаријума или колумбаријума). Тада један погребни радник у свечаној униформи и у пратњи протоколарног пословође доноси урну на специјалном носачу, након чега је одлаже у касету розаријума или у касету колумбаријума. Након обреда (уколико родбина изрази жељу за истим), погребни радници затварају касету плочом.

ВРТ СЕЋАЊА

На основу жеље преминулог, његовог брачног друга или сродника, а у складу са хигијенско здравственим прописима, пепео преминулог може бити стављен у урну која се расипа у Врту сећања. Предузеће води евиденцију о кремираним лицима, урнама и лицима чији пепео је расут.
У договорено време, један погребни радник у свечаној униформи и у пратњи протоколарног пословође доноси урну на специјалном носачу у Врт сећања, где их чекају родбина и пријатељи покојника.
Урна се претходно у капели отвори. По доласку у Врт сећања, урна се поставља на постоље. По договору, родбина покојника или погребни радник узимају мало пепела из урне и посипају га у ружичњак Врта сећања. Затим се урна са остатком пепела затвори и спусти у, за ту намену, припремљену заједничку гробницу–осаријум.