Услуге

Услуга сахрањивања

Основна комунална услуга у оквиру погребне делатности којом се бави ЈКП „Лисје“ је управљање гробљима и сахрањивање као и сви послови везани за организацију сахране и сахрањивање (укоп покојника): Преузимање и превоз покојника са места смрти током 24 часа у земљи и иностранству, Продају погребне опреме и Опремање покојника за сахрану.

Термини за сахране и испраћаје

Утврђујемо термине за сахране на подручју: Новог Сада (Градско гробље, Успенско гробље, Алмашко гробље и Католичко гробље), Петроварадина, Сремске Каменице, Лединаца, Буковца, Ветерника, Футога, Степановићева, Каћа, Будисаве и Ковиља.
Сахране и испраћаји на Градском гробљу у Новом Саду обављају се у следећим редовним терминима: 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 и 15:00 часова. Уз договор са дежурним пословођом могуће је заказати и ванредни термин чије време се накнадно утврђује.
Сахране и испраћаји на спољним гробљима (стара гробља у Новом Саду, гробља у насељеним местима и приградским насељима) обављају се у следећим терминима: 11:00, 13:00 и 15:00 часова.
На православном Алмашком, православном Успенском, Римокатоличком гробљу са Реформаторским и Евангелистичким, Јеврејском гробљу, Русинском, Назаренском, Реформаторско-евангелистичком гробљу и Авијатичарском (војном) гробљу у Новом Саду, Евангелистичком гробљу у Каћу, Старом-српском православном гробљу у Руменки и Горњем старом, Доњем новом, Доњем старом, Горњем немачком и Доњем немачком гробљу у Футогу, у постојећа гробна места могу да се сахрањују само посмртни остаци сродника умрлих лица која почивају на овим гробљима, и о којима постоје подаци у евиденцији цркава и верских заједница или Предузећа, док у нова гробна места, гробнице и уређене парцеле није могуће обавити сахране.
На горе наведеним гробљима задњих година сахрањен је велики број покојника, што говори о томе да су заинтересоване странке упућене на одговарајуће начине.
Поступак за заказивање сахране је такав, да лице које се јави да пријави смрт и закаже сахрану, мора да наведе да ли постоји неко гробно место у ком би се могла извршити сахрана, након чега запослени попуњава образац „Пријава смрти“ и врши проверу могућности сахране у конкретном предложеном гробном месту, и наводи услове који морају бити испуњени. Уколико не постоји већ постојеће гробно место, запослени обавештава о могућностима сахране у ново гробно место, на гробљима у којима је то могуће.
Сама чињеница да је одређено лице имало Уговор о закупу/коришћењу гробног места, не значи да сахрана мора и да ће се извршити у том гробном месту, нити се приликом заказивања сахране од стране запослених врши контрола закључених уговора са преминулим лицем. На пример, једно лице може имати и више закључених уговора за различита гробна места, или да му је жеља за живота била да буде кремирано и да се пепео распе у Врту сећања.
Да би се у постојећа гробна места сахранили посмртни остаци сродника умрлих лица потребно је доказати сродство, да постоји видљиво надгробно обележје и да је плаћена накнада за коришћење и одржавање гробља.

Заказивање сахрана и испраћаја

Заказивање сахране, односно испраћаја, може да се обави на ГРАДСКОМ ГРОБЉУ (Руменачки пут 65, Нови Сад) - телефони за информације: 021/518-077, 021/518-078, 021/518-111 и у ДЕЖУРНОМ ЦЕНТРУ (Булевар Ослобођења 115, Нови Сад) - телефони за информације: 021/6624-102, 021/6611-555.