ГРОБЉА

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина града Новог Сада 1989. године са циљем да обавља погребну делатност, која обухвата сахрањивање и одржавање гробаља. ЈКП „Лисје" одржава 30 гробаља, укупне површине 145 хектара, на територији Новог Сада, Петроварадина, Сремске Каменице, Футога, Ветерника, Бегеча, Будисаве, Буковца, Каћа, Ковиља, Старих Лединаца, Нових Лединаца, Руменке и Степановићева. „Лисје“ одржава следећа гробља: - У Новом Саду: Градско гробље (са Спомен гробљем), Православно Алмашко гробље, Православно Успенско гробље, Римокатоличко гробље (са Реформатско-евангеличким гробљем и Авијатичарско – војно гробље), Јеврејско гробље, Русинско гробље, Назаренско гробље и Реформатско-евангеличко гробље. - У Петроварадину: Мајур и Транџамент (ново и старо гробље). - У Сремској Каменици (православно и католичко) гробље.- У Футогу: Горње старо гробље, Доње ново гробље, Доње старо гробље, Горње немачко гробље, Доње немачко гробље и Ново гробље. - У Ветернику месно гробље. - У Бегечу месно гробље. - У Будисави: Католичко, Назаренско и реформатско и Православно гробље.- У Буковцу месно гробље.- У Каћу месно гробље. - У Ковиљу: Доње шаначко и Горње православно. - У Лединцима: у Старим Лединцима и у Новим Лединцима месно гробље. - У Руменки: Католичко гробље. - У Степановићеву месно гробље.

КОМПЛЕКС КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА

Комплекс католичког гробља се налази у Футошкој улици и Улици Војводе Книћанина. Чине га пет гробаља. Као и припадници других вероисповести, католици су се прво сахрањивали око цркава, а затим је отворено гробље у Футошкој улици код цркве Светог Рока. Старо католичко гробље је настало у другој половини 18. века.