USPENSKO GROBLJE

Uspensko, pravoslavno groblje, nastalo je 1860. godine. Nalazi se u ulici Novosadskog sajma.

Sa Jovanovskog groblja su 1921. godine preneti posmrtni ostaci građana, neki od njih su sahranjeni u zajedničku, a neki u pojedinačne grobnice. Iste 1921. godine je srušena Sv. Jovanovska crkva i od tog materijala je podignuta kapela na Uspenskom groblju. Površina groblja je oko 4 ha.

Donošenjem odluke o sahranjivanju i grobljima (“Službeni list opštine Novi Sad”, 11/91), ovo groblje je ponovo otvoreno za sahranjivanje. Sa sahranjivanjem se ponovo počelo, ali samo u postojeća porodična grobna mesta. To znači da samo srodnici umrlih lica koja već počivaju na ovom groblju, i to bračni drugovi, srodnici po krvi u prvoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom srodstva, kao i bračni drugovi ovih lica su mogli biti sahranjeni na Uspenskom groblju. Krase ga mnogi monumentalni i vredni spomenici porodice Polit-Desančić, zatim porodice Batut, Vilovac i drugih.

 

Uspensko groblje

Spomenik na zajedničkoj grobnici prenetih sa Jovanovskog groblja 1921. godine ima posebnu umetničku i arhitektonsku vrednost. Na ovom groblju nalazi se zajednička grobnica podignuta zarobljenicima pomrlim tokom Prvog svetskog rata.

Jedan deo groblja se naziva Ruska parcela gde su sahranjeni ruski emigranti pravoslavne vere.

Na Uspenskom groblju se sahranjivalo do 1974, a posle deset godina Gradski zavod za obnovu graditeljskog nasleđa i zaštitu spomenika kulture stavio je groblje pod zaštitu.

Prema podacima, na groblju je od 1962. godine do danas sahranjeno oko 4400 umrlih.

Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje

Radno vreme

Groblje 07:00-15:00

Broj telefona

Služba spoljnih grobalja 021/6339-702

Adresa groblja

Novi Sad Novosadskog sajma