УСПЕНСКО ГРОБЉЕ

Успенско, православно гробље, настало је 1860. године. Налази се у улици Новосадског сајма.

Са Јовановског гробља су 1921. године пренети посмртни остаци грађана, неки од њих су сахрањени у заједничку, а неки у појединачне гробнице. Исте 1921. године је срушена Св. Јовановска црква и од тог материјала је подигнута капела на Успенском гробљу. Површина гробља је око 4 ха.

Доношењем одлуке о сахрањивању и гробљима („Службени лист општине Нови Сад“, 11/91), ово гробље је поново отворено за сахрањивање. Са сахрањивањем се поново почело, али само у постојећа породична гробна места. То значи да само сродници умрлих лица која већ почивају на овом гробљу, и то брачни другови, сродници по крви у првој линији закључно са четвртим степеном сродства, као и брачни другови ових лица су могли бити сахрањени на Успенском гробљу. Красе га многи монументални и вредни споменици породице Полит-Десанчић, затим породице Батут, Виловац и других.

Uspensko groblje

Споменик на заједничкој гробници пренетих са Јовановског гробља 1921. године има посебну уметничку и архитектонску вредност. На овом гробљу налази се заједничка гробница подигнута заробљеницима помрлим током Првог светског рата.

Један део гробља се назива Руска парцела где су сахрањени руски емигранти православне вере.

На Успенском гробљу се сахрањивало до 1974, а после десет година Градски завод за обнову градитељског наслеђа и заштиту споменика културе ставио је гробље под заштиту.

Према подацима, на гробљу је од 1962. године до данас сахрањено око 4400 умрлих.

Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje

Корисне информације

Радно време

Гробље 07:00-15:00

Број телефона

Служба спољних гробаља 021/6339-702

Адреса гробља

Нови Сад Новосадског сајма