USPENSKÝ CINTORÍN

Uspenský, pravoslávny cintorín, bol založený v roku 1860. Nachádza sa na Ulici Novosadského veľtrhu.

V roku 1921 boli telesné pozostatky občanov prevezené z Jovanovského cintorína, časť z nich bola pochovaná do spoločných hrobov, časť do individuálnych hrobov. V tom istom roku 1921 bol zbúraný kostol Sv. Jána a z toho materiálu bola postavená kaplnka na Uspenskom cintoríne. Rozloha cintorína je cca 4 ha.

Vynesením rozhodnutia o pochovávaní a cintorínoch (Úradný vestník obce Nový Sad, 11/91) bol tento cintorín znovu otvorený na pochovávanie. Znovu sa začalo pochovávať, ale len na existujúcich rodinných pohrebiskách. To znamená, že na Uspenskom cintoríne mohli byť pochovaní len príbuzní zosnulých osôb, ktorí už na tomto cintoríne odpočívajú, a to manželia, pokrvní príbuzní v prvom rade až do štvrtého stupňa príbuzenstva vrátane, ako aj manželia týchto osôb. Zdobia ho mnohé monumentálne a cenné pamiatky rodiny Polit-Desančić, potom rodiny Batut, Vilovac a ďalších.

 

Uspensko groblje

Osobitnú umeleckú a architektonickú hodnotu má pomník na spoločnom hrobe prenesených z Jovanovského cintorína v roku 1921. Na tomto cintoríne je vybudovaný spoločný hrob pre väzňov, ktorí zahynuli počas 1. svetovej vojny.

Jedna časť cintorína sa nazýva Ruský pozemok, kde sú pochovaní ruskí emigranti pravoslávneho vierovyznania.

Na Uspenskom cintoríne sa pochovávalo do roku 1974; o desať rokov neskôr Mestský ústav obnovy architektonického dedičstva a ochrany kultúrnych pamiatok dal cintorín pod ochranu.

Podľa údajov od roku 1962 do súčasnosti bolo na cintoríne pochovaných okolo 4 400 zosnulých.

Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje
Uspensko groblje

Pracovný čas

CiNTORÍNY 07:00-15:00

Telefónne číslo

Obsluha vonkajších cintorínov 021/6339-702

Adresa cintorína

Nový Sad Novosadského veľtrhu