Nabavke na koje se zakon o javnim nabavkama ne odnosi