Obaveštenje o mogućnosti zakupa grobnih mesta za života (grobnice/uređene parcele/kasete za polaganje urni)

24.11.2019

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je za života (tj. nezavisno od činjenice nastupanja smrti i prijavljivanja sahrane), moguće  zakupiti određena grobna mesta – grobnice, uređene parcele i kasete za polaganje urni.

  1. GROBNICA – podrazumeva ozidano grobno mesto u koje se sahranjivanje vrši polaganjem posmrtnih ostataka umrlog (kovčeg ili urna). Grobnica se daje u zakup na period od 30 godina, o čemu zakupac zaključuje Ugovor o zakupu grobnice.
  2. UREĐENA PARCELA– podrazumeva grobno mesto koje je građevinski i holtikulturno uređeno, opremljeno pristupnom stazom, armiranom betonskom gredom, tipskim spomenikom i travnjakom, u koje se sahranjivanje vrši ukopom posmrtnih ostataka umrlog (kovčeg ili urna). Uređena parcela daje se u zakup na period od 15 godina, o čemu zakupac zaključuje Ugovor o zakupu uređene parcele.
  3. KASETA ZA POHRANJIVANJE URNI – podrazumeva grobno mesto standardizovanog oblika i veličine u koje se pohranjuju urne. Kasete za polaganje mogu biti u vidu:
  • a) kasete u zidu – Kolumbarijum, ili
  • b) kasete u uređenoj zelenoj površini – Rozarijum

Kaseta za pohranjivanje urni daje se u zakup na period od 30 godina, o čemu zakupac zaključuje Ugovor o zakupu kasete za pohranjivanje urni.

Za sve dodatne informacije u vezi zakupa grobnih mesta za života,  možete se obratiti Službi Gradskog groblja, ul.Rumenački put 65, ili na telefone: 021/518-077 i 518-078.

Javno komunalno preduzeće „Lisje“ Novi Sad, bavi se i IZGRADNJOM SPOMENIKA od prirodnog i veštačkog kamena, vrši usluge montaže i rekonstrukcije postojećih spomenika, vrši ugradnju dodatnih elemenata za uređenje grobnih mesta, postavlja vaze, svećnjake i kandila, ugrađuje porcelanske fotografije i ispisuje slova na nadgrobnim spomenicima.

Za sve dodatne informacije u vezi izgradnje pojedinačnih spomenika, možete se obratiti Službi za kamenorezačke i građevinske radove, ul.Rumenački put 65, ili na telefone: 021/518-077 i 518-078.

Relevantne vesti

RADNO VREME ZA DAN DRŽAVNOSTI I SRETENJE

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Rezultati sprovedenog postupka izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja.

Na osnovu člana 51a Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje.

RAD SLUŽBI JKP „LISJE“ NOVI SAD 08.01.2024. GODINE

U ponedeljak 08.01.2024. godine, drugog dana Božića, u Javnom komunalnom.

RADNO VREME TOKOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.