Prolećno uređivanje groblja

05.03.2024

Javno komunalo preduzeće „Lisje“ Novi sad počinje akciju čišćenja i uređenja grobalja.
Toplo vreme ubrzalo je potrebu za redovnim čišćenjem grobalja posle zimskog perioda. Planirani radovi obuhvataju uklanjanje smeća, čišćenje i pranje svih glavnih i sporednih staza, čišćenje šahtova i slivnika.
Služba za uređenje i održavanje zelenih površina je takođe započela pripreme za prolećni period sa sledećim aktivnostima:

• Odgrtanje i orezivanje ruža
• Orezivanje živih ograda
• Hemijska zaštita drveća, šiblja i cvetnih gredica mineralnim uljem
• Prolećno grabljanje i prihrana travnjaka
• Okopavanje zelenih površina
• Humiziranje i setva trave na uređenim parcelama
• Uklanjanje grana i vađenje panjeva drveća
• Uređenje zaštićenih grobnih mesta
• Odnošenje grana i lišća

JKP „LISJE“ NOVI SAD

Relevantne vesti

RADNO VREME ZA PRVOMAJSKE I VASKRŠNjE PRAZNIKE

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Pobusani ponedeljak 13.05.2024. godine

U ponedeljak 13. maja 2024. godine je Pobusani ponedeljak -.

OBAVEŠTENЈE ZA KORISNIKE GROBALЈA

Obaveštavamo korisnike grobalja da je zbog dobrih vremenskih uslova ranije.

Prolećno uređivanje groblja

Javno komunalo preduzeće „Lisje“ Novi sad počinje akciju čišćenja i.