CINTORÍNY

Verejný komunálny podnik Lisje Nový Sad bol založený Zhromaždením mesta Nový Sad v roku 1989 s cieľom vykonávať pohrebnú činnosť, ktorá zahŕňa pochovávanie a údržbu cintorínov. VKP Lisje spravuje 30 cintorínov s celkovou rozlohou 145 hektárov na území Nového Sadu, Petrovaradína, Sriemskej Kamenice, Futogu, Veternika, Begeča, Budisavy, Bukovca, Kaću, Kovilja, dedín Stari Ledinac a Novi Ledinac, Rumenky a Stepanovićeva. Lisje spravuje tieto cintoríny: – V Novom Sade: Mestský cintorín (s Pamätným cintorínom), Pravoslávny Almašský cintorín, Pravoslávny Uspenský cintorín, Rímskokatolícky cintorín (s Reformovaným-Evanjelickým cintorínom a Letecko-vojenským cintorínom), Židovský cintorín, Rusínsky cintorín, Nazarénsky cintorín a Reformovaný-Evanjelický cintorín. – V Petrovaradíne: Majur a Trandžament (nový a starý cintorín). – V Sriemskej Kamenici (pravoslávny a katolícky) cintorín. – Vo Futogu: Horný starý cintorín, Dolný nový cintorín, Dolný starý cintorín, Horný nemecký cintorín, Dolný nemecký cintorín a Nový cintorín. – Vo Veterniku miestny cintorín. – V Begeči miestny cintorín. – V Budisave: Katolícky, nazarénsky a reformovaný a pravoslávny cintorín. – V Bukovci miestny cintorín. – V Kaći miestny cintorín. – V Kovilji: Dolný sanašský a Horný pravoslávny cintorín. – V dedine Ledinci: Stari Ledinci a Novi Ledinci – miestny cintorín. – V Rumenke: Katolícky cintorín. – V Stepanovićeve miestny cintorín.

KOMPLEX KATOLÍCKEHO CINTORÍNA

Komplex katolíckeho cintorína sa nachádza na Ulici futošskej a Ulici Vojvodu Knićanina. Pozostáva z piatich cintorínov. Podobne ako príslušníkov iných vierovyznaní, aj katolíkov pochovávali najskôr okolo kostolov a potom otvorili cintorín na Ulici futošskej pri kostole sv. Rochu. Starý katolícky cintorín vznikol v druhej polovici 18. storočia.