BUKOVAC

Dedinský cintorín sa nachádza medzi Fruškohorskou ulicou a Partizanskou cestou. Vstup na cintorín je z Partizanskej cesty. Súdiac podľa najstarších pamiatok, súčasný cintorín vznikol v druhej polovici 19. storočia. Ide o srbský cintorín, ale sú tu pochovaní aj príslušníci iných národov a vierovyznaní. Najstaršou existujúcou pamiatkou je náhrobok Milice Jovanović z ružového kameňa z roku 1880.

Prvý cintorín v Bukovci (na základe obhliadky a informácií od starších Bukovčanov) sa nachádzal medzi Karađorđevskou a Vidovdanskou ulicou, v bezprostrednej blízkosti pravoslávneho kostola. Teraz je tu budova miestneho spoločenstva. Predpokladá sa, že v 18. storočí tu bol cintorín. Pri rozparcelovaní parciel na obytné budovy sa 150-200 metrov východne od súčasného cintorína našli stopy po cintoríne a možno predpokladať, že išlo o druhú lokalitu cintorína Bukovca.