VETERNIK

Spoločný cintorín na Kninskej ulici vznikol v polovici 20. storočia. Pred rokom 1950 boli obyvatelia Veterniku pochovaní vo Futogu na Katolíckom a Pravoslávnom cintoríne, ktoré sa nachádzajú na Ulici Cara Lazara vo Futogu. Na cintoríne Veterniku sú pochovaní spoločne pravoslávni a katolíci.