OTVORENI POSTUPAK

DOGRADNJA I NADOGRADNJA SA REKONSTRUKCIJOM POSLOVNOG OBJEKTA - KOMPLEKSA GRADSKOG GROBLJA U NOVOM SADU – III FAZA

Predmet javne nabavke, broj 1.3.1, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: DOGRADNJA I NADOGRADNJA SA REKONSTRUKCIJOM POSLOVNOG OBJEKTA – KOMPLEKSA GRADSKOG GROBLJA U NOVOM SADU – III FAZA

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak