OTVORENI POSTUPAK

ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE JKP „LISJE“, NOVI SAD.

Predmet javne nabavke, broj 1.1.8, koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA POTREBE JKP „LISJE“, NOVI SAD.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak