OTVORENI POSTUPAK

USLUGA OREZIVANJA, SANITARNE SEČE I HEMIJSKE ZAŠTITE

Predmet javne nabavke, broj 03 OP., koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: USLUGA OREZIVANJA, SANITARNE SEČE I HEMIJSKE ZAŠTITE

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak