Obaveštenje

11.08.2023

Teritoriju Grada Novog Sada je 19. i 21. jula 2023. godine zahvatilo nevreme koje je bilo praćeno intenzivnim pljuskovima, jakim grmljavinama, olujnim i orkanskim vetrovima, koji su postizali brzinu preko 100km/h.

Na teritoriji Grada Novog Sada 20.07.2023.godine proglašena je vanredna situacija.

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 02.08.2023.godine donela je Odluku o proglašenju elementarne nepogode koja je navedenih datuma zahvatila deo teritorije Republike Srbije među kojima je i Grad Novi Sad.

Ovim putem vas obaveštavamo da je tom prilikom na grobljima kojima upravlja JKP „Lisje“ Novi Sad pričinjena velika materijalna šteta. Oštećen je ogradni zid na Gradskom groblju, Trandžamentu, Uspenskom groblju i Centralnom groblju u Futogu, upravna zgrada na Gradskom groblju, izložbeni salon, kolumbarijum, kapela, kao i pomoćne prostorije na Uspenskom groblju, Oboreno je i uništeno preko 450 stabala velikog prečnika, kao i mnogobrojno ukrasno drveće i  bilje.

Imajuću u vidu delatnost JKP „Lisje“ Novi Sad, svi zaposleni su angažovani radi otklanjanja posledica elementarne nepogode kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje sahrana i sigurne posete građana grobljima, a imajući u vidu prioritete na otklanjanju posledica i prevenciju u cilju zaštite građana.

Preduzeće je preduzelo sledeće aktivnosti:

-uklanjanje iščupanog i polomljenog drveća, polomljenih grana sa nadgrobnih obeležja, čišćenje glavnih saobraćajnica, sporednih staza, prilaza grobljima, kako bi se omogućilo obavljanje pogrebne delatnosti i posete građana,

-zbog specifičnosti načina sahranjivanja i sanitarnih uslova sahranjenih u grobnicama kao i bezbednog okruženja, a sve radi otklanjanja nastale poslednice iz epidemioloških i ekoloških razloga, počeli smo sa hitnim saniranjem grobnica, u skladu sa Rešenjem Gradske uprave za komunalne poslove i uz prisustvo sanitarnih inspektora Odeljenja za sanitarnu inspekciju Novi Sad.

-zbog evidencije nastale štete, obrazovana je komisija za popis štete na grobljima nastale elementarnom nepogodom.

Posebno navodimo da smo upotrebili sve resurse Preduzeća (ljudstvo i mehanizaciju) i pored okolnosti koje se nisu mogle predvideti ni izbeći niti otkloniti, a posledica su više sile, te da ni jedna sahrana do danas nije otkazana, to jest, svi dogovoreni termini su svakog dana  ispoštovani.

Preduzeće je u najvećoj meri uspelo da ukloni posledice elementarne nepogode na svim grobljima, a imajući u vidu da se pogrebne usluge odvijaju na 145 ha površine i 30 različitih lokacija grobalja, sa prosečnim brojem sahrana od 15 dnevno (na više lokacija). Preduzeće i dalje kontinuirano otklanja posledice elementarne nepogode.

Što se tiče materijalne štete nastale na nadgrobnim obeležjima koja su u privatnoj svojini zakupca ili korisnika grobnog mesta, Javno komunalno preduzeće „Lisje“ Novi Sad je izašlo u susret građanima i donelo Odluku kojom se korisnici, odnosno zakupci koji su pretrpeli štetu nakon elementarne nepogode izazvane višom silom oslobađaju plaćanja naknade za izvođenje kamenorezačkih radova prilikom rekonstrukcije i popravke nadgrobnih obeležja.

Nosioci prava korišćenja ili zakupa grobnih mesta koji su nadgrobna obeležja osigurali,  imaju mogućnost da se obrate direktno osiguravajućim društvima.

 

                                                                                                Direktor Vladimir Đaković

 

 

 

 

Relevantne vesti

Letnje (Duhovske) zadušnice 22.06.2024. godine

U subotu 22. juna 2024. godine je verski praznik Letnje.

RADNO VREME ZA PRVOMAJSKE I VASKRŠNjE PRAZNIKE

Radi neprekidnog obavljanja delatnosti, odnosno vršenja usluga u Javnom komunalnom.

Pobusani ponedeljak 13.05.2024. godine

U ponedeljak 13. maja 2024. godine je Pobusani ponedeljak -.

OBAVEŠTENЈE ZA KORISNIKE GROBALЈA

Obaveštavamo korisnike grobalja da je zbog dobrih vremenskih uslova ranije.