Обавештење

11.08.2023

Територију Града Новог Сада је 19. и 21. јула 2023. године захватило невреме које је било праћено интензивним пљусковима, јаким грмљавинама, олујним и орканским ветровима, који су постизали брзину преко 100км/х.

На територији Града Новог Сада 20.07.2023.године проглашена је ванредна ситуација.

Влада Републике Србије на седници одржаној 02.08.2023.године донела је Одлуку о проглашењу елементарне непогоде која је наведених датума захватила део територије Републике Србије међу којима је и Град Нови Сад.

Овим путем вас обавештавамо да је том приликом на гробљима којима управља ЈКП „Лисје“ Нови Сад причињена велика материјална штета. Оштећен је оградни зид на Градском гробљу, Транџаменту, Успенском гробљу и Централном гробљу у Футогу, управна зграда на Градском гробљу, изложбени салон, колумбаријум, капела, као и помоћне просторије на Успенском гробљу, Оборено је и уништено преко 450 стабала великог пречника, као и многобројно украсно дрвеће и  биље.

Имајућу у виду делатност ЈКП „Лисје“ Нови Сад, сви запослени су ангажовани ради отклањања последица елементарне непогоде како би се омогућило несметано обављање сахрана и сигурне посете грађана гробљима, а имајући у виду приоритете на отклањању последица и превенцију у циљу заштите грађана.

Предузеће је предузело следеће активности:

-уклањање ишчупаног и поломљеног дрвећа, поломљених грана са надгробних обележја, чишћење главних саобраћајница, споредних стаза, прилаза гробљима, како би се омогућило обављање погребне делатности и посете грађана,

-због специфичности начина сахрањивања и санитарних услова сахрањених у гробницама као и безбедног окружења, а све ради отклањања настале последнице из епидемиолошких и еколошких разлога, почели смо са хитним санирањем гробница, у складу са Решењем Градске управе за комуналне послове и уз присуство санитарних инспектора Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад.

-због евиденције настале штете, образована је комисија за попис штете на гробљима настале елементарном непогодом.

Посебно наводимо да смо употребили све ресурсе Предузећа (људство и механизацију) и поред околности које се нису могле предвидети ни избећи нити отклонити, а последица су више силе, те да ни једна сахрана до данас није отказана, то јест, сви договорени термини су сваког дана  испоштовани.

Предузеће је у највећој мери успело да уклони последице елементарне непогоде на свим гробљима, а имајући у виду да се погребне услуге одвијају на 145 ха површине и 30 различитих локација гробаља, са просечним бројем сахрана од 15 дневно (на више локација). Предузеће и даље континуирано отклања последице елементарне непогоде.

Што се тиче материјалне штете настале на надгробним обележјима која су у приватној својини закупца или корисника гробног места, Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад је изашло у сусрет грађанима и донело Одлуку којом се корисници, односно закупци који су претрпели штету након елементарне непогоде изазване вишом силом ослобађају плаћања накнаде за извођење каменорезачких радова приликом реконструкције и поправке надгробних обележја.

Носиоци права коришћења или закупа гробних места који су надгробна обележја осигурали,  имају могућност да се обрате директно осигуравајућим друштвима.

 

Директор Владимир Ђаковић

 

 

 

 

 

 

Релевантне вести

Летње (Духовске) задушнице 22.06.2024. године

У суботу 22. јуна 2024. године је верски празник Летње.

РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРВОМАЈСКЕ И ВАСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ

Ради непрекидног обављања делатности, односно вршења услуга у Јавном комуналном.

Побусани понедељак 13.05.2024. године

У понедељак 13. маја 2024. године је Побусани понедељак -.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ГРОБАЉА

Обавештавамо кориснике гробаља да је због добрих временских услова раније.