BUDISAVA

Katolícky cintorín sa nachádza na konci Ulice železničnej. Predpokladá sa, že ide o najstarší cintorín v Budisave a že vznikol po založení dediny v roku 1884. Na tomto cintoríne boli do roku 1905 pochovávaní príslušníci všetkých vierovyznaní. Od roku 1905 sú na katolíckom cintoríne pochovávaní len katolíci a Ukrajinci gréckokatolíckeho vierovyznania. Židovský cintorín je súčasťou katolíckeho cintorína, na západnom konci pozemku, ale označenia zmizli a už ich nemožno vidieť.

Pravoslávny cintorín sa nachádza na začiatku Ulice vojvodinskej, na ľavej strane cesty smerom na Kać. Cintorín existuje od roku 1946. Na tomto cintoríne sú pochovaní Srbi pravoslávneho vierovyznania, ateisti a adventisti. Je tu pochovaný aj ruský generál, ktorý zomrel pred Druhou svetovou vojnou.

Reformovaný cintorín sa nachádza na Ulici Dószu Györgyho a je orientovaný smerom k poliam. Cintorín bol založený v roku 1906 a je aktívny dodnes. V minulosti boli reformovaní pochovávaní na katolíckom cintoríne.

Na Ulici Dószu Györgyho je aj nemecký alebo evanjelický cintorín. Predpokladá sa, že tento cintorín vznikol v roku 1906 (výskum Lászla Galambosa z Budisavy). Po Druhej svetovej vojne sa na tomto cintoríne, ktorý bol z veľkej časti zničený, nepochovávali Nemci.

Maďarsko-inoverský cintorín sa nachádza na Ulici Dószu Györgyho, smerom k poliam a ďaleko od nemeckého a reformačného cintorína. V roku 1906 obecná správa Budisavy kúpila 72 árov pôdy pre nazarénsky cintorín. Na tomto cintoríne sú pochovaní prevažne maďarskí nazaréni. Ide o najmenší cintorín v Budisave. Predpokladá sa, že pochovávanie sa začalo v roku 1907.