ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА

Предмет јавне набавке, број 8/2020, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА.

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак