MESTSKÝ CINTORÍN

Mestský cintorín sa nachádza na Rumenskej ceste č. 65 v Novom Sade. Bol otvorený v roku 1974 ako multikonfesionálny. Svojím koncepčným a dizajnovým riešením a spôsobom využitia predstavuje špecifické komunálne zariadenie v krajine so všetkým potrebným obsahmi, ako sú: administratívna budova, kaplnka, rozlúčková sieň, krematórium, predajná a výstavná sieň pohrebného vybavenia a kameňa, kvetinárstvo, sála pre kary a spomienky, archív, dielne a skladové priestory.

Rozkladá sa na ploche približne 80 hektárov. S cieľom uľahčiť občanom návštevu vzdialenejších pohrebísk bola zavedená organizovaná doprava služobným vozidlom. Projekt počíta s fázovou výstavbou pohrebísk. Cintorín je upravený s vysokým podielom zelene. Zelené plochy cintorína v Novom Sade ako účelové plochy tu majú dominantnú hygienicko-zdravotnú a dekoratívno-estetickú úlohu. Tvoria 40 % celkovej plochy. Všetky pohrebiská sú vybavené infraštruktúrou vodovodných, kanalizačných a cestných sietí s vyhovujúcim stupňom architektonického usporiadania.

Gradsko Groblje

Na Mestskom cintoríne sú upravené plochy pre hroby a upravené pozemky s pomníkmi. Na týchto upravených parcelách, ľudovo nazývaných „americké“, sú pomníky jednotné, z prírodného a umelého kameňa a bez kôp.

Súčasťou Mestského cintorína je Pamätný cintorín padlých bojovníkov národnooslobodzovacej vojny 1941-1945, Aleja národných hrdinov a vynikajúcich revolucionárov a Aleja a hrobky národných hrdinov.

Na Pamätnom cintoríne sa nachádza pamätník, ktorý symbolizuje zameriavač slobody. Je na ňom vyrytých 538 mien padlých bojovníkov, ktorých telá sem nepreniesli. Pozdĺž priestranných alejí je rozmiestnených 288 symbolov rozdelených podľa vojnových rokov. Každý symbol predstavuje život ukončený príliš skoro.

Aleja národných hrdinov a vynikajúcich revolucionárov sa nachádza na prvom pohrebisku. Aleja bola vytvorená v roku 1981. Sú tam pochovaní: Stevan Doronjski, Jovan Veselinov-Žarko, Jovan Beljanski-Lala a Marko Peričin-Kamenjar.

Aleja a hrobky národných hrdinov nachádzajú sa na inom pohrebnom poli. Aleja bola vytvorená v roku 1986. Boli tam pochovaní: Đorđe Nikšić, Milan Ješić, Gedeon Bogdanović, Dmitar Zaklan a z iných cintorínov boli prevezení: Sava Sogić, Lazar Savatić a Živojin Milovanović.

Od roku 1974 až dodnes je na Mestskom cintoríne pochovaných okolo 70 000 zosnulých.

Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje
Gradsko Groblje

Pracovný Čas

CiNTORÍN

V pracovných dňoch a v sobotu 07:00-15:00

Pokladňa

V pracovných dňoch a v sobotu 07:00-15:00

Plánovanie pohrebov

V pracovných dňoch a v sobotu 07:00-15:00

Telefónne čísla, na ktorých môžete získať všetky potrebné informácie: